บาคาร่าออนไลน์

ชุดสัมภาษณ์ EFDN ใหม่กับผู้ปฏิบัติงาน CSR

ชุดสัมภาษณ์ EFDN ใหม่กับผู้ปฏิบัติงาน CSR

เครือข่ายฟุตบอลเพื่อการพัฒนาแห่งยุโรปจะสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับโครงการ CSR ชั้นนำขององค์กรและผลกระทบที่มีต่อชุมชนเครือข่ายฟุตบอลเพื่อการพัฒนาแห่งยุโรป (EFDN) ประกอบด้วยสโมสรฟุตบอล ลีก และ FA มืออาชีพ 96  สโมสรที่มุ่งมั่นต่อชุมชนและความรับผิดชอบต่อ สังคม และมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือในระดับยุโรป EFDN.orgเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับ CSR...

Continue reading...